De Stichting Louise streeft ernaar tijdens het beoordelen van een aanvraag voor een wens zo weinig mogelijk gegevens te registreren. Toch hebben we voor een goede persoonlijke beoordeling van de aanvraag enkele gegevens nodig zoals naam, (email-) adres en telefoonnummer. Naast deze identiteits gegevens wordt gevraagd naar een contact met een GGZ instelling in Oost Gelderland en vervolgens naar de wens van de aanvrager. Deze gegevens hebben we nodig om te beoordelen of de aanvrager en wens voldoen aan de doelstelling van de Stichting Louise.
Tijdens een huisbezoek worden de verstrekte gegevens samen met de aanvullende mondelinge informatie door een bestuurslid beoordeeld en zal besluitvorming over en mogelijk ook uitvoering van de wens plaatsvinden. Na afhandeling en uitvoering van de wens blijven alleen de identiteitsgegevens bewaard. De niet-gerealiseerde aanvragen worden volledig uit het bestand verwijderd.

De Stichting Louise verstrekt geen gegevens van de aanvraag aan derden, tenzij op verzoek van de aanvrager, voor zover nog beschikbaar.